AIDA CZ - freediving, nádechové potápění
logoGabriela Grézlová - Předseda AIDA Czech Republic

mail:  gabriela.grezlova@email.cz
 • statutární orgán spolku
 • koncepční činnost při rozvoji freedivingu v ČR
 • komunikace s orgány veřejné správy, soukromými subjekty, médii, členy, etc.
 • sledování a evidence aktivity AIDA International, informování ostatních členů výkonné rady a členů AIDA Czech Republic o veškerých změnách (pravidel, organizace, atd.) a iniciativách AIDA International, prosazování zájmů AIDA CZ v AIDA International
 • komunikace s ostatními členy výkonné rady, odpovědnost za plnění jejich povinností
 • aktualizace oficiálních webových stránek AIDA Czech Republic a stránek AIDA na www.facebook.com
 • mezinárodní komunikace


Vendula Strachotová - Místopředseda AIDA Czech Republic

mail:  info@aida-czech.cz
 • zastupování předsedy v jeho nepřítomnosti vůči orgánům veřejné správy ČR, soukromým subjektům a členské základně AIDA ČR, pomoc předsedovi s kontrolou a koordinací plnění úkolů a povinností celé výkonné rady, spoluvytváření koncepce pro rozvoj freedivingu v ČR
 • přihlašování závodníků na mezinárodní závody, sledování kalendářů závodů, informování členů o pořádání a výsledcích závodů
 • podpora pořadatelům závodů (informace, zastřešení)
 • koordinace tuzemských a zahraničních závodů
 • komunikace s Antidopingovým výborem ČR


Kateřina Šuranská - Pokladník AIDA Czech Republic

mail:  suranska@volny.cz
 • registrace členů
 • výběr a evidence členských příspěvků
 • vydávání potvrzení o členství
 • vedení účtu AIDA Czech Republic - příjmy a platby, kontrola, dohled nad dodržováním rozpočtu
 • vedení účetnictví a zpracovávání daňového přiznání